Basic Perming & Hair Straightening – ดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น Part 1

ประวัติผู้สอน : อาจารย์ ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ (กูรูต่อ)

 • ระดับปริญญาตรี :
  สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ระดับปริญญาโท :
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาเอก :
  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Toni & Guy Academy ประเทศสิงค์โปร์
  Vidal Sassoon Academy ประเทศอังกฤษ
  Juno Academy ประเทศเกาหลีใต้
  SABFA Academy ประเทศญี่ปุ่น
  ETON Crop ประเทศอังกฤษ
  คอร์สอบรมเทรนด์แฟชั่นในต่างประเทศทุกปี

ประสบการณ์การทำงาน

– CEO Kudos by Tarakorn 4 สาขา (สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค, สาขาลาดพร้าว 113, สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ)
– CEO Kudos Academy
– CEO แป้งร่ำคลินิก แอนด์ สปา 2 สาขา (สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค)
– แสดงแฮร์แฟชั่นโชว์ให้กับแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Shiseido Professional, Joico, Schwarzkopf Professional และ Zotos
– อาจารย์สอนกิตติมศักดิ์ ให้แบรนด์ Shiseido External Educator
– ด้านการดัดดิจิตอลชิเชโดโปรเฟสชั่นแนลประเทศไทย
– Joico Brand Ambassador Thailand
– อาจาร์ยสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดดิจิตอลเป็นพิเศษ ชวาร์สคอฟโปรเฟสชั่นแนลประเทศไทย
– ดูแลทรงผมของรายการทีวีชื่อดังหลายรายการทั้งในและต่างประเทศ

แขกรับเชิญพิเศษ

แขกรับเชิญ : อาจารย์ธนกฤต ธนาธำรงฤทธิ์

 • ระดับปริญญาตรี :
  วศบ.สว. วิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ระดับปริญญาโท :
  ศศม.การบริหารการพัฒนา ที่มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา
 • ระดับปริญญาเอก :
  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Toni & Guy Academy ประเทศสิงคโปร์
  Vidal Sassoon Academy ประเทศอังกฤษ
  Juno Academy ประเทศเกาหลีใต้
  SABFA Academy ประเทศญี่ปุ่น
  และคอร์สอบรมเทรนด์แฟชั่นในต่างประเทศทุกปี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันทำงาน Hair Director Kudos by Tarakorn 4 สาขา
 • สาขานวมินทร์ ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค, สาขาลาดพร้าว 113 และสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
 • ร่วมสอนให้กับ Kudos Academy และเป็นที่ปรึกษาให้กับแป้งร่ำคลินิก แอนด์ สปา
 • ทำงานร่วมกับแบรนด์ JOICO ในบทบาทของ Joico Influencer Thailand

ผลงาน

 • Asian Audience Prize Award ด้านการทำสีผม ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2017
 • The Winner Color Creation Shiseido Beauty Innovator ประเทศไทย 2017
 • TOP 5 Total Creation Shiseido Beauty Innovator ประเทศไทย 2017
 • The Winner Salon of The Year SAB Schwarzkopf Thailand 2018/2019
 • Popular Vote ของงานผลงานในการประกวด SAB Thailand 2018/2019
 • TOP 5 Colorist SAB Schwarzkopf Thailand 2018/2019

แขกรับเชิญ : ณิกฤชา พัฒนะภาศิริ

 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  จบสถาบันทำผม เกศสยาม ปี 2543

ประสบการณ์การทำงาน

 • ช่างผม ตำแหน่งซอยประจำจากร้าน CHALACHOL 12 ปี
 • เจ้าของ The SIT Salon
 • อาจารย์สอนพิเศษ Advance Course ให้กับ CHALACHOL Academy
 • Backstage Chalachol Passion show 2016-2017
 • Backstage Schwarzkopf ครบ 120 ปี / Fashion Week / SKP EL 2016 /
 • Autumn / Winter 2019
 • ดูแลออกแบบทรงผมให้ผู้ร่วมรายการ Let Me In
 • Backstage WAW Fashion Week 2016 และปี 2018 ที่ประเทศลาว
 • Backstage มหกรรมผ้าไหมไทย รวมนางงามทั่วโลก ปี2561
 • เป็นช่างประจำตัว ดูแลทรงผมและสีผมให้กับแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปี 2015-2017
 • ช่างทำผมประจำให้กับคุณนัท ทิวไผ่งาม

ผลงาน

 • The Winner ประเภท SKP COLORIST การแข่งขัน SAB-THAILAND YOUNG HAIRDRESSING AWARDS 2018
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขัน SAB-congress APEC ที่ประเทศจีน 2018-2019
 • เข้ารอบ FINAL การแข่งขัน Schwarzkopf Colorist Rising Star 2015

Preview Course Basic Cold & Hot Perming & Hair Straightening

1
Preview Course : Basic Cold & Hot Perming & Hair Straightening

Chapter 1 Basic Knowledge of Cold Perming & Hot Perming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผมเย็นและร้อน

1
Preview : Chapter 1 Basic Knowledge of Cold Perming & Hot Perming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผมเย็นและร้อน
 • ทฤษฎีพื้นฐานการดัด
 • ความแตกต่างระหว่าง 2 ประเภท
 • ความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม


2
Chapter 1 : ทฤษฎีพื้นฐานการดัด, ความแตกต่างระหว่าง 2 ประเภท และความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
5.47 min.

Chapter 2 Introduction to Perming & Straightening Products แนะนำอุปกรณ์ในการดัดผม และการยืดผม

1
Preview : Chapter 2 Introduction to Perming & Straightening Products แนะนำอุปกรณ์ในการดัดผม และการยืดผม
 • อุปกรณ์สำหรับการดัดเย็น
 • อุปกรณ์ยืดผม
 • เครื่องดัดดิจิตอล
 • เครื่องหนีบผมตรง
 • เครื่องม้วนยกโคนผม และทา C - Curl
 • แกนดัดดิจิตอล และแกนดัดเย็น 


2
Chapter 2 : อุปกรณ์สำหรับการดัดเย็น, อุปกรณ์ยืดผม, เครื่องดัดดิจิตอล, เครื่องหนีบผมตรง, เครื่องม้วนยกโคนผมและทำ C - Curl, แกนดัดดิจิตอล และแกนดัดเย็น
10.55 min.

Chapter 3 Introduction to Perming Lotion and Straightening Cream แนะนำน้ำยาที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่ม และการดัดเย็น

1
Preview : Chapter 3 Introduction to Perming Lotion and Straightening Cream แนะนำน้ำยาที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่ม และการดัดเย็น
 • น้ำยาดัดดิจิตอล น้ำยายืด
 • น้ำยาดัดเย็น 


2
Chapter 3 : น้ำยาดัดดิจิตอล น้ำยายืด, น้ำยาดัดเย็น
7.16 min.

Chapter 4 Basic Winding Technique ทฤษฎีการม้วนแกนดัด

1
Preview : Chapter 4 Basic Winding Technique ทฤษฎีการม้วนแกนดัด
 • การม้วนแกนดัดแบบ Horizontal
 • การม้วนแกนดัดแบบ Vertical
 • การม้วนแกนดัดแบบแนวเฉียง
 • การม้วนแกนดัดแบบ Twist
 • การม้วนแกนดัดแบบ Spiral
 • การม้วนแกนดัดแบบ Mid-Way


2
Chapter 4 : การม้วนแกนดัดแบบ Horizontal, การม้วนแกนดัดแบบ Vertical, การม้วนแกนดัดแบบแนวเฉียง, การม้วนแกนดัดแบบ Twist, การม้วนแกนดัดแบบ Spiral, การม้วนแกนดัดแบบ Mid-Way
7.43 min.

Chapter 5 Types of Hair ทำความรู้จักกับสภาพเส้นผม

1
Preview : Chapter 5 Types of Hair ทำความรู้จักกับสภาพเส้นผม
 • วิธีวิเคราะห์สภาพเส้นผมแต่ละประเภท
 • การเช็คสภาพเส้นผมทางกายภาพ Physical Test
 • การเช็คสภาพเส้นผมทางเคมี Chemical Test 


2
Chapter 5 : วิธีวิเคราะห์สภาพเส้นผมแต่ละประเภท, การเช็คสภาพเส้นผมทางกายภาพ Physical Test, การเช็คสภาพเส้นผมทางเคมี Chemical Test
11.29 min.
เกี่ยวกับคอร์สเรียน Basic Hair Perming-Digital Perming & Hair Straightening หรือ คอร์สดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น สอนโดย อาจารย์ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ หรือ กูรูต่อ ช่างผมชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดดิจิตอล แนวหน้าของเมืองไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ผมชื่อดัง ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดัดผมทุกรูปแบบ รวมถึงการยืดผม มาถ่ายทอดให้กับช่างผม และผู้ที่สนใจ อยากจะเรียนรู้เทคนิคการดัดผมในทรงต่างๆ ซึ่งกูรูต่อ ได้ทุ่มเทจัดสอนในคอร์สนี้อย่างละเอียด ให้คุณรู้และเข้าใจในกระบวนการดัดผม ไม่ว่าจะเป็นการดัดร้อนหรือดัดเย็น การดัดวอลลุ่ม และการยืดผมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผม อุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ วิธีการลงและเช็คน้ำยาดัดและยืดผมแบบ Step by Step การม้วนแกนเพื่อทรงต่างๆ วิธีการโกรกผม การยืดผม การเป่าผม ไปจนถึงการเซทผมสำหรับการดัดผม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆ มากมายในการดัดและยืดผมอย่างละเอียดครบถ้วน โดยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป โดยได้ทำการสาธิตการทำผมกับทั้งนางแบบจริงและหัวหุ่นประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจได้โดยง่าย ให้คุณได้เห็นทุกมุมในการทำผม สำหรับผู้ที่ต้องการการปูพื้นฐาน และต้องการต่อยอดในอาชีพช่างผม มั่นใจได้เลยว่าการดัดผมและยืดผมจะช่วยให้ช่างผมมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นนอน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในคอร์สนี้ รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ดัดเย็น และการยืดผม และใช้ได้อย่างถูกวิธีรู้จักผลิตภัณฑ์ในการดัดดิจิตอล ดัดเย็น และการยืดผม และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพเส้นผมที่เหมาะสมในการทำเคมีตามหลักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทและวิธีการดัดผมในแบบต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ทรงผมดัดและยืดให้ตรงความต้องการมีความรู้ความเข้าใจถึงการยืดผมที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ในการเซทผมในแบบต่างๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมสามารถนำความรู้ใช้อยากถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานให้ผลงานออกมาได้ถูกต้องตามความต้องการลูกค้าสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการดัดและการยืดผมตามยุคสมัยได้ได้เรียนรู้เทคนิคการดัดผมในแบบต่างๆ และการยืดมผม เรียนรู้วิธีสร้างรายได้ได้จากการดัดผมคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนทำผมและเรียนรู้วิธีการดัดผมผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการยืดผมผู้ที่มีพื้นฐานในการทำผม และต้องการเพิ่มเติมพื้นฐานการดัดและยืดผมให้แน่นขึ้นผู้ที่ต้องการต่อยอดความสามารถด้านการดัดและยืดผมผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการดัดและยืดผมจากกูรูชื่อดังผู้ที่ต้องการต่อยอดในการออกแบบทรงผมด้วยตัวเอง  ผู้ที่ต้องการหารายได้จากการดัดผม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (ดัดดิจิตอล ยืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม ยืดตรง)หวีหางกิ๊บปากเป็ดไดร์เป่าผมเครื่องดัดดิจิตอล แกนดัดดิจิตอล และกระดาษพันแกนดัดดิจิตอลเครื่องหนีบผมตรงเครื่องม้วนผมขนาด 12 mmแกนดัดเย็น พร้อมกระดาษพันแกนหนังยางน้ำยาดัดดิจิตอล, น้ำยาดัดเย็น , แชมพู, ครีมนวดผม และ Treatment

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
Enrolled: 4 students
Duration: 42 นาที
Lectures: 11
Video: 5
Level: Beginner

Archive

Basic Perming & Hair Straightening – ดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น Part 1
Price:
5,500฿ 1,100฿