Basic Perming & Hair Straightening – ดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น Part 2

ประวัติผู้สอน : อาจารย์ ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ (กูรูต่อ)

 • ระดับปริญญาตรี :
  สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ระดับปริญญาโท :
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาเอก :
  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Toni & Guy Academy ประเทศสิงค์โปร์
  Vidal Sassoon Academy ประเทศอังกฤษ
  Juno Academy ประเทศเกาหลีใต้
  SABFA Academy ประเทศญี่ปุ่น
  ETON Crop ประเทศอังกฤษ
  คอร์สอบรมเทรนด์แฟชั่นในต่างประเทศทุกปี

ประสบการณ์การทำงาน

– CEO Kudos by Tarakorn 4 สาขา (สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค, สาขาลาดพร้าว 113, สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ)
– CEO Kudos Academy
– CEO แป้งร่ำคลินิก แอนด์ สปา 2 สาขา (สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค)
– แสดงแฮร์แฟชั่นโชว์ให้กับแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Shiseido Professional, Joico, Schwarzkopf Professional และ Zotos
– อาจารย์สอนกิตติมศักดิ์ ให้แบรนด์ Shiseido External Educator
– ด้านการดัดดิจิตอลชิเชโดโปรเฟสชั่นแนลประเทศไทย
– Joico Brand Ambassador Thailand
– อาจาร์ยสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดดิจิตอลเป็นพิเศษ ชวาร์สคอฟโปรเฟสชั่นแนลประเทศไทย
– ดูแลทรงผมของรายการทีวีชื่อดังหลายรายการทั้งในและต่างประเทศ

แขกรับเชิญพิเศษ

แขกรับเชิญ : อาจารย์ธนกฤต ธนาธำรงฤทธิ์

 • ระดับปริญญาตรี :
  วศบ.สว. วิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ระดับปริญญาโท :
  ศศม.การบริหารการพัฒนา ที่มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา
 • ระดับปริญญาเอก :
  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Toni & Guy Academy ประเทศสิงคโปร์
  Vidal Sassoon Academy ประเทศอังกฤษ
  Juno Academy ประเทศเกาหลีใต้
  SABFA Academy ประเทศญี่ปุ่น
  และคอร์สอบรมเทรนด์แฟชั่นในต่างประเทศทุกปี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันทำงาน Hair Director Kudos by Tarakorn 4 สาขา
 • สาขานวมินทร์ ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค, สาขาลาดพร้าว 113 และสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
 • ร่วมสอนให้กับ Kudos Academy และเป็นที่ปรึกษาให้กับแป้งร่ำคลินิก แอนด์ สปา
 • ทำงานร่วมกับแบรนด์ JOICO ในบทบาทของ Joico Influencer Thailand

ผลงาน

 • Asian Audience Prize Award ด้านการทำสีผม ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2017
 • The Winner Color Creation Shiseido Beauty Innovator ประเทศไทย 2017
 • TOP 5 Total Creation Shiseido Beauty Innovator ประเทศไทย 2017
 • The Winner Salon of The Year SAB Schwarzkopf Thailand 2018/2019
 • Popular Vote ของงานผลงานในการประกวด SAB Thailand 2018/2019
 • TOP 5 Colorist SAB Schwarzkopf Thailand 2018/2019

แขกรับเชิญ : ณิกฤชา พัฒนะภาศิริ

 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  จบสถาบันทำผม เกศสยาม ปี 2543

ประสบการณ์การทำงาน

 • ช่างผม ตำแหน่งซอยประจำจากร้าน CHALACHOL 12 ปี
 • เจ้าของ The SIT Salon
 • อาจารย์สอนพิเศษ Advance Course ให้กับ CHALACHOL Academy
 • Backstage Chalachol Passion show 2016-2017
 • Backstage Schwarzkopf ครบ 120 ปี / Fashion Week / SKP EL 2016 /
 • Autumn / Winter 2019
 • ดูแลออกแบบทรงผมให้ผู้ร่วมรายการ Let Me In
 • Backstage WAW Fashion Week 2016 และปี 2018 ที่ประเทศลาว
 • Backstage มหกรรมผ้าไหมไทย รวมนางงามทั่วโลก ปี2561
 • เป็นช่างประจำตัว ดูแลทรงผมและสีผมให้กับแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปี 2015-2017
 • ช่างทำผมประจำให้กับคุณนัท ทิวไผ่งาม

ผลงาน

 • The Winner ประเภท SKP COLORIST การแข่งขัน SAB-THAILAND YOUNG HAIRDRESSING AWARDS 2018
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขัน SAB-congress APEC ที่ประเทศจีน 2018-2019
 • เข้ารอบ FINAL การแข่งขัน Schwarzkopf Colorist Rising Star 2015

Chapter 6 The Process of A Perm วิธีการลงน้ำยาดัดดิจิตอล และยืดผม

1
Preview : Chapter 6 The Process of A Perm วิธีการลงน้ำยาดัดดิจิตอล และยืดผม
 • การแบ่งผมเพื่อลงน้ำยา
 • การลงน้ำยาดัดดิจิตอล
 • การลงน้ำยายืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม และยืดตรง


2
Chapter 6 : การแบ่งผมเพื่อลงน้ำยา, การลงน้ำยาดัดดิจิตอล, การลงน้ำยายืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม และยืดตรง
11.14 min.

Chapter 7 Checking Process วิธีการเช็คน้ำยาดัดและยืดผม

1
Preview : Chapter 7 Checking Process วิธีการเช็คน้ำยาดัดและยืดผม
 • วิธีการเช็คแต่ละแบบ
 • เทคนิคการล้างน้ำยา 


2
Chapter 7 : วิธีการเช็คแต่ละแบบ, เทคนิคการล้างน้ำยา
12.46 min.

Chapter 7 Checking Process วิธีการเช็คน้ำยาดัดและยืดผม

1
Preview : Chapter 7 Checking Process วิธีการเช็คน้ำยาดัดและยืดผม
 • วิธีการเช็คแต่ละแบบ
 • เทคนิคการล้างน้ำยา 


2
Chapter 7 : วิธีการเช็คแต่ละแบบ, เทคนิคการล้างน้ำยา
12.46 min.

Chapter 8 Farrah Curl Technique การม้วนแกนดัดทรงฟาร่า

1
Preview : Chapter 8 Farrah Curl Technique การม้วนแกนดัดทรงฟาร่า
 • การวิเคราะห์เส้นผม การเลือกและลงน้ำยาดัด
 • การแบ่งผมดัดทรงฟาร่า
 • การวางแกนดัดทรงฟาร่า
 • การเช็คผมและการจัดทรงฟาร่า


2
Chapter 8.1 : การวางแกนดัดทรงฟาร่า
10.12 min.
3
Chapter 8 : การวิเคราะห์เส้นผม การเลือกและลงน้ำยาดัด, การแบ่งผมดัดทรงฟาร่า
12.48 min.
4
Chapter 8.2 : การเช็คผมและการจัดทรงฟาร่า
12.06 min.
5
Chapter 8.1 : การวางแกนดัดทรงฟาร่า
10.12 min.
6
Chapter 8.2 : การเช็คผมและการจัดทรงฟาร่า
12.06 min.

Chapter 9 Mermaid Winding Technique การม้วนแกนดัดทรงเมอร์เมด

1
Preview : Chapter 9 Mermaid Winding Technique การม้วนแกนดัดทรงเมอร์เมด
 • การแบ่งผมดัดทรงเมอร์เมด
 • การวางแกนดัดทรงเมอร์เมด
 • การเช็คผมและการจัดทรงเมอร์เมด


2
Preview : Chapter 9 Mermaid Winding Technique การม้วนแกนดัดทรงเมอร์เมด
 • การแบ่งผมดัดทรงเมอร์เมด
 • การวางแกนดัดทรงเมอร์เมด
 • การเช็คผมและการจัดทรงเมอร์เมด


3
Chapter 9 : การแบ่งผมดัดทรงเมอร์เมด, การวางแกนดัดทรงเมอร์เมด, การเช็คผมและการจัดทรงเมอร์เมด
14.10 min.
4
Chapter 9 : การแบ่งผมดัดทรงเมอร์เมด, การวางแกนดัดทรงเมอร์เมด, การเช็คผมและการจัดทรงเมอร์เมด
14.10 min.

Chapter 10 Volume Magic Technique การม้วนแกนดัดทรงวอลุ่ม

1
Preview : Chapter 10 Volume Magic Technique การม้วนแกนดัดทรงวอลุ่ม
 • การแบ่งผมดัดทรงวอลุ่ม
 • การวางแกนดัดทรงวอลุ่ม
 • การเช็คผมและการจัดทรงวอลุ่ม
2
Preview : Chapter 10 Volume Magic Technique การม้วนแกนดัดทรงวอลุ่ม
 • การแบ่งผมดัดทรงวอลุ่ม
 • การวางแกนดัดทรงวอลุ่ม
 • การเช็คผมและการจัดทรงวอลุ่ม
3
Chapter 10 : การแบ่งผมดัดทรงวอลุ่ม
15.18 min.
4
Chapter 10 : การแบ่งผมดัดทรงวอลุ่ม
15.18 min.
5
Chapter 10.1 : การวางแกนดัดทรงวอลุ่ม, การเช็คผมและการจัดทรงวอลุ่ม
13.27 min.
6
Chapter 10.1 : การวางแกนดัดทรงวอลุ่ม, การเช็คผมและการจัดทรงวอลุ่ม
13.27 min.
เกี่ยวกับคอร์สเรียน Basic Hair Perming-Digital Perming & Hair Straightening หรือ คอร์สดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น สอนโดย อาจารย์ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ หรือ กูรูต่อ ช่างผมชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดดิจิตอล แนวหน้าของเมืองไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ผมชื่อดัง ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดัดผมทุกรูปแบบ รวมถึงการยืดผม มาถ่ายทอดให้กับช่างผม และผู้ที่สนใจ อยากจะเรียนรู้เทคนิคการดัดผมในทรงต่างๆ ซึ่งกูรูต่อ ได้ทุ่มเทจัดสอนในคอร์สนี้อย่างละเอียด ให้คุณรู้และเข้าใจในกระบวนการดัดผม ไม่ว่าจะเป็นการดัดร้อนหรือดัดเย็น การดัดวอลลุ่ม และการยืดผมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผม อุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ วิธีการลงและเช็คน้ำยาดัดและยืดผมแบบ Step by Step การม้วนแกนเพื่อทรงต่างๆ วิธีการโกรกผม การยืดผม การเป่าผม ไปจนถึงการเซทผมสำหรับการดัดผม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆ มากมายในการดัดและยืดผมอย่างละเอียดครบถ้วน โดยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป โดยได้ทำการสาธิตการทำผมกับทั้งนางแบบจริงและหัวหุ่นประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจได้โดยง่าย ให้คุณได้เห็นทุกมุมในการทำผม สำหรับผู้ที่ต้องการการปูพื้นฐาน และต้องการต่อยอดในอาชีพช่างผม มั่นใจได้เลยว่าการดัดผมและยืดผมจะช่วยให้ช่างผมมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นนอน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในคอร์สนี้ รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ดัดเย็น และการยืดผม และใช้ได้อย่างถูกวิธีรู้จักผลิตภัณฑ์ในการดัดดิจิตอล ดัดเย็น และการยืดผม และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพเส้นผมที่เหมาะสมในการทำเคมีตามหลักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทและวิธีการดัดผมในแบบต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ทรงผมดัดและยืดให้ตรงความต้องการมีความรู้ความเข้าใจถึงการยืดผมที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ในการเซทผมในแบบต่างๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมสามารถนำความรู้ใช้อยากถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานให้ผลงานออกมาได้ถูกต้องตามความต้องการลูกค้าสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการดัดและการยืดผมตามยุคสมัยได้ได้เรียนรู้เทคนิคการดัดผมในแบบต่างๆ และการยืดมผม เรียนรู้วิธีสร้างรายได้ได้จากการดัดผมคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนทำผมและเรียนรู้วิธีการดัดผมผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการยืดผมผู้ที่มีพื้นฐานในการทำผม และต้องการเพิ่มเติมพื้นฐานการดัดและยืดผมให้แน่นขึ้นผู้ที่ต้องการต่อยอดความสามารถด้านการดัดและยืดผมผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการดัดและยืดผมจากกูรูชื่อดังผู้ที่ต้องการต่อยอดในการออกแบบทรงผมด้วยตัวเอง  ผู้ที่ต้องการหารายได้จากการดัดผม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (ดัดดิจิตอล ยืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม ยืดตรง)หวีหางกิ๊บปากเป็ดไดร์เป่าผมเครื่องดัดดิจิตอล แกนดัดดิจิตอล และกระดาษพันแกนดัดดิจิตอลเครื่องหนีบผมตรงเครื่องม้วนผมขนาด 12 mmแกนดัดเย็น พร้อมกระดาษพันแกนหนังยางน้ำยาดัดดิจิตอล, น้ำยาดัดเย็น , แชมพู, ครีมนวดผม และ Treatment

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
Enrolled: 4 students
Duration: 1 ชั่วโมง 41 นาที
Lectures: 22
Video: 8
Level: Beginner

Archive

Basic Perming & Hair Straightening – ดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น Part 2
Price:
5,500฿ 1,100฿