Basic Perming & Hair Straightening – ดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น

ประวัติผู้สอน : อาจารย์ ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ (กูรูต่อ)

 • ระดับปริญญาตรี :
  สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ระดับปริญญาโท :
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาเอก :
  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Toni & Guy Academy ประเทศสิงค์โปร์
  Vidal Sassoon Academy ประเทศอังกฤษ
  Juno Academy ประเทศเกาหลีใต้
  SABFA Academy ประเทศญี่ปุ่น
  ETON Crop ประเทศอังกฤษ
  คอร์สอบรมเทรนด์แฟชั่นในต่างประเทศทุกปี

ประสบการณ์การทำงาน

– CEO Kudos by Tarakorn 4 สาขา (สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค, สาขาลาดพร้าว 113, สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ)
– CEO Kudos Academy
– CEO แป้งร่ำคลินิก แอนด์ สปา 2 สาขา (สาขานวมินทร์ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค)
– แสดงแฮร์แฟชั่นโชว์ให้กับแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Shiseido Professional, Joico, Schwarzkopf Professional และ Zotos
– อาจารย์สอนกิตติมศักดิ์ ให้แบรนด์ Shiseido External Educator
– ด้านการดัดดิจิตอลชิเชโดโปรเฟสชั่นแนลประเทศไทย
– Joico Brand Ambassador Thailand
– อาจาร์ยสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดดิจิตอลเป็นพิเศษ ชวาร์สคอฟโปรเฟสชั่นแนลประเทศไทย
– ดูแลทรงผมของรายการทีวีชื่อดังหลายรายการทั้งในและต่างประเทศ

แขกรับเชิญพิเศษ

แขกรับเชิญ : อาจารย์ธนกฤต ธนาธำรงฤทธิ์

 • ระดับปริญญาตรี :
  วศบ.สว. วิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ระดับปริญญาโท :
  ศศม.การบริหารการพัฒนา ที่มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา
 • ระดับปริญญาเอก :
  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Toni & Guy Academy ประเทศสิงคโปร์
  Vidal Sassoon Academy ประเทศอังกฤษ
  Juno Academy ประเทศเกาหลีใต้
  SABFA Academy ประเทศญี่ปุ่น
  และคอร์สอบรมเทรนด์แฟชั่นในต่างประเทศทุกปี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบันทำงาน Hair Director Kudos by Tarakorn 4 สาขา
 • สาขานวมินทร์ ซิตี้อเวนิว, สาขาคริสตัลปาร์ค, สาขาลาดพร้าว 113 และสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
 • ร่วมสอนให้กับ Kudos Academy และเป็นที่ปรึกษาให้กับแป้งร่ำคลินิก แอนด์ สปา
 • ทำงานร่วมกับแบรนด์ JOICO ในบทบาทของ Joico Influencer Thailand

ผลงาน

 • Asian Audience Prize Award ด้านการทำสีผม ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2017
 • The Winner Color Creation Shiseido Beauty Innovator ประเทศไทย 2017
 • TOP 5 Total Creation Shiseido Beauty Innovator ประเทศไทย 2017
 • The Winner Salon of The Year SAB Schwarzkopf Thailand 2018/2019
 • Popular Vote ของงานผลงานในการประกวด SAB Thailand 2018/2019
 • TOP 5 Colorist SAB Schwarzkopf Thailand 2018/2019

แขกรับเชิญ : ณิกฤชา พัฒนะภาศิริ

 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  จบสถาบันทำผม เกศสยาม ปี 2543

ประสบการณ์การทำงาน

 • ช่างผม ตำแหน่งซอยประจำจากร้าน CHALACHOL 12 ปี
 • เจ้าของ The SIT Salon
 • อาจารย์สอนพิเศษ Advance Course ให้กับ CHALACHOL Academy
 • Backstage Chalachol Passion show 2016-2017
 • Backstage Schwarzkopf ครบ 120 ปี / Fashion Week / SKP EL 2016 /
 • Autumn / Winter 2019
 • ดูแลออกแบบทรงผมให้ผู้ร่วมรายการ Let Me In
 • Backstage WAW Fashion Week 2016 และปี 2018 ที่ประเทศลาว
 • Backstage มหกรรมผ้าไหมไทย รวมนางงามทั่วโลก ปี2561
 • เป็นช่างประจำตัว ดูแลทรงผมและสีผมให้กับแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปี 2015-2017
 • ช่างทำผมประจำให้กับคุณนัท ทิวไผ่งาม

ผลงาน

 • The Winner ประเภท SKP COLORIST การแข่งขัน SAB-THAILAND YOUNG HAIRDRESSING AWARDS 2018
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขัน SAB-congress APEC ที่ประเทศจีน 2018-2019
 • เข้ารอบ FINAL การแข่งขัน Schwarzkopf Colorist Rising Star 2015

Preview Course Basic Cold & Hot Perming & Hair Straightening

1
Preview Course : Basic Cold & Hot Perming & Hair Straightening
2
Textbook : Basic Cold & Hot Perming & Hair Straightening

Chapter 1 Basic Knowledge of Cold Perming & Hot Perming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผมเย็นและร้อน

1
Preview : Chapter 1 Basic Knowledge of Cold Perming & Hot Perming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผมเย็นและร้อน
 • ทฤษฎีพื้นฐานการดัด
 • ความแตกต่างระหว่าง 2 ประเภท
 • ความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม


2
Chapter 1 : ทฤษฎีพื้นฐานการดัด, ความแตกต่างระหว่าง 2 ประเภท และความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
5.47 min.

Chapter 2 Introduction to Perming & Straightening Products แนะนำอุปกรณ์ในการดัดผม และการยืดผม

1
Preview : Chapter 2 Introduction to Perming & Straightening Products แนะนำอุปกรณ์ในการดัดผม และการยืดผม
 • อุปกรณ์สำหรับการดัดเย็น
 • อุปกรณ์ยืดผม
 • เครื่องดัดดิจิตอล
 • เครื่องหนีบผมตรง
 • เครื่องม้วนยกโคนผม และทา C - Curl
 • แกนดัดดิจิตอล และแกนดัดเย็น 


2
Chapter 2 : อุปกรณ์สำหรับการดัดเย็น, อุปกรณ์ยืดผม, เครื่องดัดดิจิตอล, เครื่องหนีบผมตรง, เครื่องม้วนยกโคนผมและทำ C – Curl, แกนดัดดิจิตอล และแกนดัดเย็น
10.55 min.

Chapter 3 Introduction to Perming Lotion and Straightening Cream แนะนำน้ำยาที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่ม และการดัดเย็น

1
Preview : Chapter 3 Introduction to Perming Lotion and Straightening Cream แนะนำน้ำยาที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่ม และการดัดเย็น
 • น้ำยาดัดดิจิตอล น้ำยายืด
 • น้ำยาดัดเย็น 


2
Chapter 3 : น้ำยาดัดดิจิตอล น้ำยายืด, น้ำยาดัดเย็น
7.16 min.

Chapter 4 Basic Winding Technique ทฤษฎีการม้วนแกนดัด

1
Preview : Chapter 4 Basic Winding Technique ทฤษฎีการม้วนแกนดัด
 • การม้วนแกนดัดแบบ Horizontal
 • การม้วนแกนดัดแบบ Vertical
 • การม้วนแกนดัดแบบแนวเฉียง
 • การม้วนแกนดัดแบบ Twist
 • การม้วนแกนดัดแบบ Spiral
 • การม้วนแกนดัดแบบ Mid-Way


2
Chapter 4 : การม้วนแกนดัดแบบ Horizontal, การม้วนแกนดัดแบบ Vertical, การม้วนแกนดัดแบบแนวเฉียง, การม้วนแกนดัดแบบ Twist, การม้วนแกนดัดแบบ Spiral, การม้วนแกนดัดแบบ Mid-Way
7.43 min.

Chapter 5 Types of Hair ทำความรู้จักกับสภาพเส้นผม

1
Preview : Chapter 5 Types of Hair ทำความรู้จักกับสภาพเส้นผม
 • วิธีวิเคราะห์สภาพเส้นผมแต่ละประเภท
 • การเช็คสภาพเส้นผมทางกายภาพ Physical Test
 • การเช็คสภาพเส้นผมทางเคมี Chemical Test 


2
Chapter 5 : วิธีวิเคราะห์สภาพเส้นผมแต่ละประเภท, การเช็คสภาพเส้นผมทางกายภาพ Physical Test, การเช็คสภาพเส้นผมทางเคมี Chemical Test
11.29 min.

Chapter 6 The Process of A Perm วิธีการลงน้ำยาดัดดิจิตอล และยืดผม

1
Preview : Chapter 6 The Process of A Perm วิธีการลงน้ำยาดัดดิจิตอล และยืดผม
 • การแบ่งผมเพื่อลงน้ำยา
 • การลงน้ำยาดัดดิจิตอล
 • การลงน้ำยายืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม และยืดตรง


2
Chapter 6 : การแบ่งผมเพื่อลงน้ำยา, การลงน้ำยาดัดดิจิตอล, การลงน้ำยายืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม และยืดตรง
11.14 min.

Chapter 7 Checking Process วิธีการเช็คน้ำยาดัดและยืดผม

1
Preview : Chapter 7 Checking Process วิธีการเช็คน้ำยาดัดและยืดผม
 • วิธีการเช็คแต่ละแบบ
 • เทคนิคการล้างน้ำยา 


2
Chapter 7 : วิธีการเช็คแต่ละแบบ, เทคนิคการล้างน้ำยา
12.46 min.

Chapter 8 Farrah Curl Technique การม้วนแกนดัดทรงฟาร่า

1
Preview : Chapter 8 Farrah Curl Technique การม้วนแกนดัดทรงฟาร่า
 • การวิเคราะห์เส้นผม การเลือกและลงน้ำยาดัด
 • การแบ่งผมดัดทรงฟาร่า
 • การวางแกนดัดทรงฟาร่า
 • การเช็คผมและการจัดทรงฟาร่า


2
Chapter 8 : การวิเคราะห์เส้นผม การเลือกและลงน้ำยาดัด, การแบ่งผมดัดทรงฟาร่า
12.48 min.
3
Chapter 8.1 : การวางแกนดัดทรงฟาร่า
10.12 min.
4
Chapter 8.2 : การเช็คผมและการจัดทรงฟาร่า
12.06 min.

Chapter 9 Mermaid Winding Technique การม้วนแกนดัดทรงเมอร์เมด

1
Preview : Chapter 9 Mermaid Winding Technique การม้วนแกนดัดทรงเมอร์เมด
 • การแบ่งผมดัดทรงเมอร์เมด
 • การวางแกนดัดทรงเมอร์เมด
 • การเช็คผมและการจัดทรงเมอร์เมด


2
Chapter 9 : การแบ่งผมดัดทรงเมอร์เมด, การวางแกนดัดทรงเมอร์เมด, การเช็คผมและการจัดทรงเมอร์เมด
14.10 min.

Chapter 10 Volume Magic Technique การม้วนแกนดัดทรงวอลุ่ม

1
Preview : Chapter 10 Volume Magic Technique การม้วนแกนดัดทรงวอลุ่ม
 • การแบ่งผมดัดทรงวอลุ่ม
 • การวางแกนดัดทรงวอลุ่ม
 • การเช็คผมและการจัดทรงวอลุ่ม
2
Chapter 10 : การแบ่งผมดัดทรงวอลุ่ม
15.18 min.
3
Chapter 10.1 : การวางแกนดัดทรงวอลุ่ม, การเช็คผมและการจัดทรงวอลุ่ม
13.27 min.

Chapter 11 Temperature Instrumentation การเลือกใช้อุณหภูมิสำหรับเครื่องมือ

1
Preview : Chapter 11 Temperature Instrumentation การเลือกใช้อุณหภูมิสำหรับเครื่องมือ
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อน
 • การเลือกตั้งอุณหภูมิสำหรับเครื่องดัดดิจิตอล
 • การเลือกใช้อุณหภูมิสำหรับเครื่องหนีบยืดผม
2
Chapter 11 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อน, การเลือกตั้งอุณหภูมิสำหรับเครื่องดัดดิจิตอล, การเลือกใช้อุณหภูมิสำหรับเครื่องหนีบยืดผม
8.34 min.

Chapter 12 Hair Straightening การยืดผม

1
Preview : Chapter 12 Hair Straightening การยืดผม
2
Chapter 12 : การยืดตรง, การยืดโคนผม สำหรับยืดโคนดัดปลาย, การยืดยกโคน
11.21 min.
3
Chapter 12.1 : การยืดลบรอย สำหรับการดัดดิจิตอล
7.18 min.

Chapter 13 Neutralizing Technique การม้วนแกนโกรก

1
Preview : Chapter 13 Neutralizing Technique การม้วนแกนโกรก
 • ประเภทของน้ำยาโกรก
 • วิธีการโกรกแต่ละประเภท2
Chapter 13 : ประเภทของน้ำยาโกรก
13.48 min.
3
Chapter 13.1 : วิธีการโกรกแต่ละประเภท
6.08 min.

Chapter 14 Blow-Drying For Hair Perming & Hair Straightening การเป่าผมสำหรับผมดัดและยืด

1
Preview : Chapter 14 Blow-Drying For Hair Perming & Hair Straightening การเป่าผมสำหรับผมดัดและยืด
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเซ็ทผม
 • วิธีการเป่าผมดัดดิจิตอล
 • วิธีเป่าผมยืดวอลลุ่ม
2
Chapter 14 : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเซ็ทผม, วิธีการเป่าผมดัดดิจิตอล, วิธีเป่าผมยืดวอลลุ่ม
17.32 min.

Chapter 15 Cold Perming การดัดเย็น

1
Preview : Chapter 15 Cold Perming การดัดเย็น
 • ชนิดของน้ำยาดัดเย็น
 • วิธีการดัดเย็นในแต่ละแบบ
 • วิธีการโกรกดัดเย็น
2
Chapter 15 : ชนิดของน้ำยาดัดเย็น, วิธีการดัดเย็นในแต่ละแบบ, วิธีการโกรกดัดเย็น
12.33 min.

Chapter 16 Hair Setting For Cold Perming การเซ็ทผมสำหรับการดัดเย็น

1
Preview : Chapter 16 Hair Setting For Cold Perming การเซ็ทผมสำหรับการดัดเย็น
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเซ็ทผม
 • วิธีการเซ็ทผมดัดเย็น


2
Chapter 16 : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเซ็ทผม, วิธีการเซ็ทผมดัดเย็น
14.47 min.

Exam

1
Exam
50 questions

เกี่ยวกับคอร์สเรียน 

Basic Hair Perming-Digital Perming & Hair Straightening หรือ คอร์สดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น สอนโดย อาจารย์ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ หรือ กูรูต่อ ช่างผมชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดดิจิตอล แนวหน้าของเมืองไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ผมชื่อดัง ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดัดผมทุกรูปแบบ รวมถึงการยืดผม มาถ่ายทอดให้กับช่างผม และผู้ที่สนใจ อยากจะเรียนรู้เทคนิคการดัดผมในทรงต่างๆ ซึ่งกูรูต่อ ได้ทุ่มเทจัดสอนในคอร์สนี้อย่างละเอียด ให้คุณรู้และเข้าใจในกระบวนการดัดผม ไม่ว่าจะเป็นการดัดร้อนหรือดัดเย็น การดัดวอลลุ่ม และการยืดผมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดัดผม อุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ วิธีการลงและเช็คน้ำยาดัดและยืดผมแบบ Step by Step การม้วนแกนเพื่อทรงต่างๆ วิธีการโกรกผม การยืดผม การเป่าผม ไปจนถึงการเซทผมสำหรับการดัดผม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆ มากมายในการดัดและยืดผมอย่างละเอียดครบถ้วน โดยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป โดยได้ทำการสาธิตการทำผมกับทั้งนางแบบจริงและหัวหุ่นประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจได้โดยง่าย ให้คุณได้เห็นทุกมุมในการทำผม สำหรับผู้ที่ต้องการการปูพื้นฐาน และต้องการต่อยอดในอาชีพช่างผม มั่นใจได้เลยว่าการดัดผมและยืดผมจะช่วยให้ช่างผมมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นนอน 


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในคอร์สนี้ 

 1. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดดิจิตอล ดัดเย็น และการยืดผม และใช้ได้อย่างถูกวิธี
 2. รู้จักผลิตภัณฑ์ในการดัดดิจิตอล ดัดเย็น และการยืดผม และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพเส้นผมที่เหมาะสมในการทำเคมีตามหลักวิทยาศาสตร์
 4. มีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทและวิธีการดัดผมในแบบต่างๆ
 5. มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ทรงผมดัดและยืดให้ตรงความต้องการ
 6. มีความรู้ความเข้าใจถึงการยืดผมที่ถูกต้อง
 7. มีความรู้ความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ในการเซทผมในแบบต่างๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 8. สามารถนำความรู้ใช้อยากถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้
 9. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานให้ผลงานออกมาได้ถูกต้องตามความต้องการลูกค้า
 10. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการดัดและการยืดผมตามยุคสมัยได้
 11. ได้เรียนรู้เทคนิคการดัดผมในแบบต่างๆ และการยืดมผม 
 12. เรียนรู้วิธีสร้างรายได้ได้จากการดัดผม


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่สนใจอยากเรียนทำผมและเรียนรู้วิธีการดัดผม
 2. ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการยืดผม
 3. ผู้ที่มีพื้นฐานในการทำผม และต้องการเพิ่มเติมพื้นฐานการดัดและยืดผมให้แน่นขึ้น
 4. ผู้ที่ต้องการต่อยอดความสามารถด้านการดัดและยืดผม
 5. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการดัดและยืดผมจากกูรูชื่อดัง
 6. ผู้ที่ต้องการต่อยอดในการออกแบบทรงผมด้วยตัวเอง  
 7. ผู้ที่ต้องการหารายได้จากการดัดผม 


อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (ดัดดิจิตอล ยืดโคนดัดปลาย ยืดวอลลุ่ม ยืดตรง)

 1. หวีหาง
 2. กิ๊บปากเป็ด
 3. ไดร์เป่าผม
 4. เครื่องดัดดิจิตอล แกนดัดดิจิตอล และกระดาษพันแกนดัดดิจิตอล
 5. เครื่องหนีบผมตรง
 6. เครื่องม้วนผมขนาด 12 mm
 7. แกนดัดเย็น พร้อมกระดาษพันแกน
 8. หนังยาง
 9. น้ำยาดัดดิจิตอล, น้ำยาดัดเย็น , แชมพู, ครีมนวดผม และ Treatment


Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 4 students
Duration: 3 ชั่วโมง 47 นาที
Lectures: 39
Video: 21
Level: Beginner

Archive

Basic Perming & Hair Straightening – ดัด-ดัดดิจิตัล และยืดผมเบื้องต้น
Price:
5,500฿ 3,300฿